ویسکوزیمتر (ویسکومتر) چیست؟ 

ویسکومتر (ویسکوزیمتر) از دسته تجهیزات آزمایشگاهی است ؛ کار آن اندازه گیری مقاومت مایعات در برابر تغییر .


نحوه نگهداری : 


جهت جلوگیری از خرابی دستگاه و بهبود عملکرد آن رعایت نکات زیر الزامیست : 

  1. روشن کردن دستگاه با ولتاژ پایین و کم
  2. دستگاه را در محلی که نوسانات برق دارد استفاده نکنید.
  3. از کنتور برق  دارای ولتاژ 12 آمپر تک فاز استفاده شود.
  4. آب و مواد مرطوب روی دستگاه ریخته نشود.
  5. به دستگاه ضربه زده نشود.
  6. حتما بعد از اتمام کار دستگاه را روی OFF قرار دهید و کابل برق را نیز قطع کنید.
  7. از اتصال کوتاه مداوم خروجی جلوگیری شود.
  8. محدوده رطوبتی برای دستگاه : 62% - 12% .
  9. محدوده دماییبرای دستگاه :  ۴۵- ۲ درجه سانتیگراد.