کوره‌های آزمایشگاهی می‌توانند در برنامه‌های مختلف از جمله اتاق تمیز، جریان همرفتی، جریان هوای افقی، جو خنثی، همرفت طبیعی مورد استفاده قرار گیرند.

برخی از صنایع که به طور معمول از این کوره‌های آزمایشگاهی استفاده می‌کنند، صنعت بهداشت و درمان، صنعت فن آوری و صنعت حمل ونقل هستند. آزمایشگاه‌های مهندسی عمران از کوره‌ها برای خشک کردن آسفالت، خاک، سنگ یا نمونه‌های بتن استفاده می‌کنند. یکپارچگی درجه حرارت عالی و گرمای سریع با عناصر گرماده شده در اطراف لوله های سرامیکی به دست می آید. این کار با استفاده از الیاف با کیفیت بالا و شکاف هوا بین اجسام داخلی و خارجی تقویت شده است که همچنین از کاربر در برابر سطوح داغ محافظت می کند.