شرکت NABERTHERM

شرکت Nabertherm به عنوان یک شرکت خانوادگی با استفاده از منابع مالی اعضای خانواده تاسیس گردید.

اقای کنراد نابر در سال 1947 به عنوان موسس در راستای توسعه شرکت در سطح بین الملی در صنعت کوره های ازمایشگاهی بود . کمپانی نابرترم طیف گستردهای از کوره های استاندارد رو برای صنایع آزمایشگاه تولید می کرد.

محصولات این کمپانی شامل رنج گسترده ای از انواع کوره های صنعتی و آزمایشگاهی از 30 لغایت 3000 درجه برای کاربرد های مختلف  میباشند.